1407 София, бул. Черни връх 47, завод Витоша, вход до магазин Lidl, ет. 6
тел.: +359 2 96 22 331, (02) 96 22 332; факс: +359 2 96 22 333
office@n1adv.com, http://www.n1adv.com

Николай Кондев, управител
office@n1adv.com
мобилен: +359 888 571 666

Марта Недева, главен мениджър
marta@n1adv.com
мобилен: +359 897 94 94 96

Елена Петкова, офис мениджър
epetkova@n1adv.com

Божидар Бинев, счетоводство
accounting@n1adv.com

Калин Босев, дизайн и предпечат
kalin@n1adv.com

Христо Мичев, транспорт
мобилен: +359 884 625 111


Търговски отдел

Елена Делина
eli@n1adv.com
мобилен: +359 893 648 783

Преслава Мизинова
preslava@n1adv.com
мобилен: +359 897 00 17 80

Ирина Вълкова
irina@n1adv.com
мобилен: + 359 892 249 145

Емилия Стойкова
emi@n1adv.com
мобилен: + 359 893 497 765

Искра Велева
iskra@n1adv.com
мобилен: + 359 893 369274

partnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartner